Początek dynastii Jagielońskiej w PolsceWładysław Jagiełło
(1351? - 1434)
Syn Olgierda Giedyminowicza w. ks. litewskiego i Julianny, córki Aleksandra, ks. Twerskiego.
1377 r. - Jagiełło obejmuje tron wielkoksiążęcy na Litwie.
maj- lipiec 1384 r. - Jagiełło odpiera najazd krzyżacki na Litwę.
styczeń 1385 r. - Poselstwo litewskie uzgadnia w Krakowie warunki unii polsko – litewskiej i ślubu Jagiełły z królową Polski, Jadwigą.
14 sierpnia 1385 r. - zawarcie unii polsko - litewskiej w Krewie.
1386 15 lutego- Jagiełło z braćmi przyjął chrzest w katedrze na Wawelu i otrzymał imię Władysław.
18 lutego – odbył się ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełło.
4 marca – koronacja Jagiełły na króla Polski.
1387 r. - Chrystianizacja Litwy
1388 r. - Przywilej w Piotrkowie dla szlachty i duchowieństwa.
1396 r. - Wojska królewskie zdobywają Bolesławiec i Wieluń, należące do Władysława Opolczyka.
1400 r. - Jagiełło zawiera ugodę z księciem Witoldem i przekazuje mu władzę wielkoksiążęcą na    Litwie.
26 lipca - odnowienie uniwersytetu w Krakowie.
1405 r. - Wykupienie ziemi dobrzyńskiej z zastawu u Krzyżaków.
1409 r. - Antykrzyżackie powstanie na Żmudzi, popierane przez Witolda.
6 sierpnia - Krzyżacy wypowiadają wojnę Polsce.
8 października – rozejm polsko – krzyżacki.
9 lipca 1410 r. - armia polsko – litewska wkracza do Prus krzyżackich.
15 lipca - bitwa wojsk polsko – litewskich z Krzyżakami pod Grunwaldem, klęska wojsk Zakonu i śmierć wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena.
10 października – zwycięska bitwa z Krzyżakami pod Koronowem.
1 luty 1411 r. – zawarcie pokoju Polski i Litwy z Krzyżakami w Toruniu.
2 października 1413 r. - wobec napiętych stosunków z Zakonem, Jagiełło i w. ks. litewski Witold odnawiają unię polsko – litewską w Horodle.
1414 r. - wznowienie wojny polsko – krzyżackiej, wyprawa wojsk polskich do Prus krzyżackich.
1420 r. - Jagiełło odmawia objęcia tronu czeskiego.
23 lipca 1422 r. - Jagiełło nadaje szlachcie przywilej gwarantujący, że jej dobra nie będą konfiskowane bez wyroku sądu (przywilej czerwiński).
27 września – zawarcie pokoju z Krzyżakami nad jezioro Mielno.
9 kwietnia 1424 r. - edyktem wydanym w Wieluniu Jagiełło odcina się od husytyzmu.
25 kwietnia 1425 r. – stany Królestwa polskiego na zjeździe w Brześciu Kujawskim uznają prawa nowonarodzonego królewicza Władysława do tronu polskiego, pod warunkiem potwierdzenia starych i nadania nowych przywilejów szlacheckich.
4 marca 1430 r. – Jagiełło potwierdza i rozszerza przywileje szlachty i duchowieństwa
27 października – umiera Witold – godność tą otrzymuje z rąk Jagiełły jego brat, Świdrygiełło.
1431-1432 r. - wojna domowa na Litwie. Jagiełło cofa poparcie dla brata – litewski tron obejmuje Zygmunt Kiejstutowicz.
15 października 1432 r. - odnowienia unii polsko – litewskiej w Grodnie przez w. ks. Zygmunta Kiejstutowicza            
Władysław Jagiełło był władcą  dbającym o interes państwa i jego sprawy wewnętrzne. Rządy sprawował w dużym stopniu osobiście i był dostępny dla swoich poddanych. Regularnie co roku objeżdżał wszystkie ziemie Królestwa, rozstrzygał na miejscu spory, odbywał sądy i kontrolował działalność starostów i urzędników ziemskich. Odnowił uniwersytet krakowski. Na ten cel Jadwiga przeznaczyła swoje klejnoty, a Jagiełło zrealizował to dzieło. Dzisiaj Jagiełło uznany jest za rozważnego polityka i dyplomatę, męża stanu pełnego umiaru ale i wytrwałości i konsekwencji w działaniu, zdolnego dowódcę i ,, ludzkiego” dla poddanych monarchy. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Karol Wielki i jego panowanie

Plemiona germańskie w II w. oraz słowiańskie IV-VI w.

Polanie to nie Lechici